Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Młynary  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Młynary

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Młynary.

Mapa Geoportal Młynary
Mapa z granicą gminy Młynary

Dane urzędu

Urząd Miasta i Gminy Młynaryul. Dworcowa 29Młynary, 14-420

Tel: 55 2486082

Fax: 55 2486400

Elektroniczna skrzynka podawcza: /UMiGM/skrytka

E-mail: sekretariat@mlynary.pl

Powiat: elbląski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Numer TERYT gminy Młynary: 2804063

Witryna: www.mlynary.pl

Władze lokalne: Burmistrz Renata Wioletta Bednarczyksekretarz@mlynary.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Młynar

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Młynary to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Młynary na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Młynar, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Młynar, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Młynar

Gmina Młynary w liczbach

Powierzchnia gminy Młynary*

158 km2

629 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Młynary*

4 411 mieszkańców

1994 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Młynary*

28 mieszkańców na km2

2217 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Młynary

Geoportal Młynary prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Młynary, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Młynary.

Dostęp do danych Geoportalu Młynary

Jak powstał Geoportal gminy Młynary?

Geoportal Młynary powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Młynary, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Młynary.

Geoportal Młynary umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Młynary oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Młynary, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Młynary

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Młynary?

Informacje na Geoportalu Młynary

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Młynary?

Korzyści z Geoportalu Młynary

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Młynary?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Młynary.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Młynary łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Młynarach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Młynar zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Młynary, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Młynary oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Młynary. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Młynar możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Młynar. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Młynary. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Młynary.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Młynarach.

  Geoportal gminy Młynary posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Młynary. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Młynarach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Młynary przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Młynarach.

  W Geoportalu Młynary przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Młynary. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Młynarach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Młynary zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Młynary, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Młynary oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Młynary.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Młynary. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Młynary są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Młynary podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Młynary.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Młynarach. W Geoportalu gminy Młynary udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Młynarach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Młynary.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Młynary. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Młynary.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Młynary, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Młynary. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Młynary.

 • Zabytki w gminie Młynary

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Młynary. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Młynary oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Młynary.

 • Informacje o wyborach w gminie Młynary

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Młynary. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Młynary i wiele istotnych informacji.

Geoportal Młynary dla mieszkańców

Geoportal Młynary jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Młynary. Na mapie Młynar sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Młynary mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Młynary. Korzystając z map Geoportalu gminy Młynary w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Młynary są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Młynary dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Młynary dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu